double slit experiment

The Potential Me

The 1985 featured film The Breakfast Club tells the story of five high school students who have to do detention on their free Saturday. Each and every one has their own reason to sit this one out and there’s no single common ground that one shares with the others: a sportsman, member of the wrestling […]

De Potentiële Ik

De in 1985 verschene film The Breakfast Club vertelt het verhaal over vijf jongeren die allen een vrije zaterdag moeten nablijven op school. Allemaal hebben ze een verschillende reden om hun straf uit te zitten en in geen enkel aspect lijkt één persoon op de andere: er is een sportman, lid van het worstelteam, een […]

Scroll to top